Nasza kadra

Aleksandra Grajewska- Burek-  Dyrektor  pedagogiczny/ nauczyciel

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego od ponad 20 lat. Każdy rok mojej pracy utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności wyboru mojej drogi zawodowej, gdyż praca z dziećmi daje mi ogromną radość. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki wychowania przedszkolnego, a w toku pracy zawodowej pogłębiałam wiedzę z tego zakresu poprzez uczestnictwo w szeregu kursów doskonalących (m.in. Pedagogika Marii Montessori, Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu). Myślą przewodnią mojej pracy jest zawsze zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju w toku uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych. Rodzicom natomiast zapewniam poczucie spokoju, że oddali swoją pociechę w odpowiednie ręce.

Justyna Kubiak- nauczyciel

Ukończyłam studia  z zakresu pedagogiki wychowania przedszkolnego w Poznaniu. Jestem osobą miłą, otwartą i niepoprawną optymistką. Moją pasją jest sport i nauka języków obcych. Posługuję się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Umiejętność tą wykorzystuję na co dzień w pracy z przedszkolakami. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i daje poczucie spełnienia się. Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo i rozwój dziecka oraz  zatracanie się w dziecięcej spontaniczności i kreatywności.