Niepubliczne przedszkole Montessori Poznań
"Latawce Dmuchawce"

Samodzielność, poczucie indywidualizmu, wiara we własne możliwości – oto główne cechy, które wspieramy u naszych podopiecznych. Przedszkole niepubliczne „Latawce Dmuchawce” oraz jego kadra wierzy w dzieci, w ich umiejętności, zdolności i talenty. Stanowimy doświadczony zespół profesjonalnych kreatorek rzeczywistości pełnej zabawy, muzyki, tańca, teatru i ruchu. Zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, wsparcia. Wychowankowie naszego przedszkola wdrażającego metody Montessori wiedzą, że mogą polegać na nas w każdej sytuacji. Wraz z rodzicami pracujemy nad rozwojem osobowości dzieci, kształtowaniu wiary w siebie oraz śmiałym definiowaniu swojej roli w społeczeństwie. Poprzez zajęcia przyrodnicze rozbudzamy ciekawość świata najmłodszych, ich zainteresowanie otaczającą naturą oraz uczymy dbałości o środowisko przyrodnicze. Chcemy, by wszystkie sfery osobowości rozwijały się harmonijnie, uwzględniając indywidualne predyspozycje ruchowe, umysłowe, językowe oraz duchowe każdego małego człowieka. Nasze przedszkole oraz klub malucha to miejsca magiczne – przedszkolaki doświadczają tu cudownych przygód, przeżywają piękne momenty, pokonują własne słabości i kształtują silną osobowość.

System wychowania Montessori

Wśród głównych postulatów swojej pedagogiki Maria Montessori wymieniała potrzebę aktywnej nauki, poprzez samodzielne wykonywanie zadań w sprzyjającym otoczeniu oraz wsparciu dorosłych w momentach, kiedy dziecko potrzebuje pomocy. Z owych wytycznych korzystają prywatne przedszkola w Poznaniu oraz całym kraju i na świecie. Budując dziecięcą wiarę we własne możliwości, ucząc najmłodszych dyscypliny niezależnej od kar i nagród, ale wynikającej z wewnętrznych potrzeb, dążymy do pełnego rozwoju możliwości maluchów. Prywatne przedszkole to fantastyczne przygotowanie do dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie. Przedszkole niepubliczne „Latawce Dmuchawce” w pełni realizuje założenia pedagogiki stawiającej na indywidualizm, myślenie przyczynowo-skutkowe, sensoryczne doświadczanie świata. Dbamy o poczucie bezpieczeństwa swoich podopiecznych oraz zapewniamy im atmosferę pełną bliskości, życzliwego wsparcia, zaufania. Tworzymy klub samodzielnego malucha, odważnego, chętnie podejmującego nowe wyzwania i niezrażającego się porażkami. Pracujemy nad tym, by prywatne przedszkole językowe, do którego serdecznie zapraszamy dzieci z całego Poznania i okolic, łączyło w sobie wszystko to, co dla małych ludzi najcenniejsze i najlepsze.

Ogród i plac zabaw dla dzieci

Prowadzone przez nas prywatne przedszkole Montessori wyróżnia się przestronnymi, przytulnymi wnętrzami oraz dużym ogrodem, idealną przestrzenią do zabaw, nauki, ćwiczenia różnorodnych umiejętności. Wykorzystując metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne zachęcamy dzieci do budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, w których wzajemne zrozumienie potrzeb, a także zaufanie odgrywają kluczowe role. Poprzez tworzenie poczucia przestrzeni, nad czym pracuje nasze przedszkole, najmłodsi motywowani są do działania i rozwijania własnej kreatywności. Prywatne przedszkole, zaangażowanie kadry oraz twórcze zabawy oferowane dzieciom skutkują szlifowaniem szerokiego wachlarza zdolności, od motorycznych, poprzez ruchowe, psychologiczne czy sensoryczne. Proponując dzieciom ciekawą ofertę zajęć, również dążymy do rozwijania pasji oraz wszelkiego typu umiejętności. Budujemy klub malucha otwartego na świat.

W ogrodzie, w bliskości natury, maluchy rozładowują własne napięcia, niwelują stresy, relaksują się i odprężają. Pieląc grządki z kwiatami lub warzywami, sadząc, podlewając, a co równie ważne – obserwując efekty swoich prac, dzieci uczą się ekologicznego podejścia do świata. Niepubliczne placówki stawiają na nowatorskie techniki rozwoju. Prywatne przedszkole Montessori jest tego najlepszym przykładem.

Przedszkole prywatne – zachęcamy do skorzystania z oferty!

W naszym przedszkolu organizujemy liczne zajęcia dodatkowe, takie jak logopedyczne, językowe, sensoplastyczne, koncerty, teatrzyki czy wycieczki. Prowadzone przez nas niepubliczne przedszkole Montessori to miejsce, w którym każdy przedszkolak ma szansę rozwijać indywidualne talenty oraz zainteresowania. Funkcjonujemy jako przedszkole językowe, dlatego szczególną uwagę poświęcamy nauce języka angielskiego. Łącząc różnorodne metody, zajęcia dodatkowe oraz dopingując maluchy do osiągania samodzielności, pragniemy stwarzać im jak najlepsze warunki do eksploracji świata, zaspokajania własnych potrzeb, uczenia się oraz funkcjonowania w grupie społecznej. Według nas tak właśnie powinno funkcjonować przedszkole niepubliczne – jako naturalne środowisko rozwoju, sprzyjające dzieciom pod każdym względem. Kadra tworząca przedszkole prywatne „Latawce Dmuchawce” to zespół wysoko wykwalifikowanych, życzliwych, empatycznych i pełnych radości osób. Wszystkich rodziców, którym bliskie są założenia pedagogiki Marii Montessori oraz którzy widzą przedszkole językowe jako dobrą bazę do budowania przydatnych umiejętności, zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności oraz powierzenia pociech pod naszą opiekę. Przedszkole niepubliczne na Naramowicach czeka na maluchów! Nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Aktualności

W tym miejscu będziemy na bieżąco relacjonować co ciekawego dzieje się w naszym przedszkolu.

Galeria