PLAN DNIA W ŻŁOBKU LATAWCE DMUCHAWCE

7.00 – 8.30

Powitanie dzieci. Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci. Zabawy integracyjne. Zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.30 – 8.45

Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne przed śniadaniem

8.45 – 9.00

Śniadanie

9.10 – 10.00

Realizacja zadań wychowawczo- edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.

Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne.

Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, piłka nożna- Akademia Reksia

10.00 – 11.00

Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu: spacery, zabawy grupowe, obserwacje przyrodnicze.

11.00 -11.20

Przygotowanie do zupy: zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe, zupa

11.20– 13.00

Czas na odpoczynek na leżakach

-słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek

13.00 – 13.30

Obiad – drugie danie

13.30 – 14.30

Swobodne zabawy z dziećmi w sali, spędzanie czasu na powietrzu, utrwalenie działań dydaktycznych, zabawy plastyczne.

14.30– 14.45

Podwieczorek

15.45 – 17.30

Zabawy popołudniowe: zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, wspólne śpiewanie piosenek, zabawy integracyjne. Zabawy na świeżym powietrzu.