Misja naszego niepublicznego przedszkola w Poznaniu
Samodzielność, poczucie indywidualizmu, wiara we własne możliwości – oto główne cechy, które wspieramy u naszych podopiecznych.

„Latawce Dmuchawce” wierzą w dzieci, w ich umiejętności, zdolności i talenty. Stanowimy doświadczony zespół profesjonalnych kreatorek rzeczywistości pełnej zabawy, muzyki, tańca, teatru, ruchu i przyrody. Zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, wsparcia. Wychowankowie naszych placówek wiedzą, że mogą polegać na nas w każdej sytuacji. Wraz z rodzicami pracujemy nad rozwojem osobowości dzieci, kształtowaniu wiary w siebie oraz śmiałym definiowaniu swojej roli w społeczeństwie.

Poprzez zajęcia przyrodnicze rozbudzamy ciekawość świata najmłodszych, ich zainteresowanie otaczającą naturą oraz uczymy dbałości o środowisko przyrodnicze. Chcemy, by wszystkie sfery osobowości rozwijały się harmonijnie, uwzględniając indywidualne predyspozycje ruchowe, umysłowe, językowe oraz duchowe każdego małego człowieka. Nasze placówki to miejsca magiczne – dzieci doświadczają tu cudownych przygód, przeżywają piękne momenty, pokonują własne słabości i kształtują silną osobowość.