Przedszkole i Żłobek ul. Błażeja 78/2

W naszym przedszkolu i żłobku na ul. Błażeja 78 w Poznaniu organizujemy liczne zajęcia dodatkowe, takie jak logopedyczne, językowe, sensoplastyczne, koncerty, teatrzyki czy wycieczki. Prowadzone przez nas niepubliczne przedszkole i żłobek to miejsca, w którym każde dziecko ma szansę rozwijać indywidualne talenty oraz zainteresowania. Szczególną uwagę poświęcamy nauce języka angielskiego. Łącząc różnorodne metody, zajęcia dodatkowe oraz dopingując maluchy do osiągania samodzielności, pragniemy stwarzać im jak najlepsze warunki do eksploracji świata, zaspokajania własnych potrzeb, uczenia się oraz funkcjonowania w grupie społecznej. Według nas tak właśnie powinno funkcjonować przedszkole niepubliczne i żłobek – jako naturalne środowisko rozwoju, sprzyjające dzieciom pod każdym względem.

Kadra tworząca naszą placówkę „Latawce Dmuchawce” to zespół wysoko wykwalifikowanych, życzliwych, empatycznych i pełnych radości osób. Wszystkich rodziców, którzy widzą przedszkole jako dobrą bazę do budowania przydatnych umiejętności, zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności oraz powierzenia pociech pod naszą opiekę. Przedszkole niepubliczne i żłobek na ul. Błażeja 78 w Poznaniu, w otoczeniu Rezerwatu przyrody Żurawiniec czeka na maluchów!