Cennik

Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu obejmują:
Czesne przedszkole: 1200 zł / miesiąc Zawiera pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 7:00 – 17:30
Wpisowe przedszkole 600 zł / jednorazowe
Wyżywienie przedszkole/żłobek (dieta podstawowa) 13,50 zł / dzień
Czesne żłobek : 1250 zł/miesiąc (bez dotacji) W przypadku uzyskania dotacji z Urzędu Miasta Poznania czesne jest umniejszane o wysokość dofinansowania. Do 28 lutego 2021r. przyznana dotacja wynosi 600 zł . Czesne płatne przez rodziców/opiekunów prawnych wynosi więc 650 zł miesięcznie

W cenę czesnego wliczone są następujące zajęcia:

 1. Zajęcia z języka angielskiego
 2. Praca z materiałami Montessori oraz materiałami edukacyjnymi
 3. Zwiększona ilość zajęć z zakresu przyrody
 4. Zajęcia edukacyjno-ruchowe (elementy metody Weroniki Sherborne, Pedagogiki Zabawy)
 5. Zajęcia Metodą Dobrego Startu
 6. Rytmika
 7. Zajęcia grupowe z logopedą
 8. Sensoplastyka ®
 9. Zajęcia muzyczne
 10. Zajęcia plastyczne
 11. Koncerty
 12. Teatrzyki
 13. Zajęcia okolicznościowe
 14. Wycieczki
 15. Zajęcia ruchowe: piłka nożna – Akademia Reksia

Dodatkowo płatne

Zajęcia dodatkowe: zajęcia taneczne, zajęcia naukowe.